چطوری در HC Domination Mw3 خوب بازی کنم ؟

این مطلب آموزشی است و به کلن ها کمک میکند در مسابقات mw3 که مود domination دارد، بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند و مغلوب حریف نشوند.

تاکتیک تیمی:

از نظر من ۳ نفر باید یک squad بشن و سبک rush به سمت موقعیت های بعدی مثل B و C حرکت کنند.

دو نفر باقی مانده باید به عنوان squad دفاع ، آخرین موقعیت مهم گرفته شده را دفاع کنند.

منظور از آخرین موقعیت مهم گرفته شده، موقعیتی هست که اگر از دست برود ممکن است تیم شما عقب بیافتد.در نتیجه برای دفاع بین انتخاب بد و بدتر، انتخاب بدتر مناسب است.

چه تجهیزاتی پیشنهاد میشه؟

Smoke: برای یورش بردن به اهداف مورد نیاز است.البته پیشنهاد نمیکنم بیش از یک نفر smoke بردارد چون تیم دشمن روی موقعیت semtex و frag و flash میندازند و جا برای thropy بگذارید.

ادامه خواندن “چطوری در HC Domination Mw3 خوب بازی کنم ؟”