قوانین اختصاصی مسابقات irmw3t5

قوانین اختصاصی مسابقات پنجم Modern Warfare 3 آنلاین ایران

در مورد Mod

Hardcore Ricochet: Search & Destroy , Team Deathmatch , Domination , Demolition , Capture the Flag

در مورد Map

تمامی ۱۶ نقشه اصلی بازی

در مورد موارد حذفی و موارد مجاز

Guns: تمامی اسلحه ها مجاز هستند به غیر از Luncher ها و Javelin.
Attachments: تمامی attachments ها مجاز هستند به غیر از Grenade Luncher و Akimbo ( به علت fmg9 akimbo ) و Thermal
Proficiencies: تمامی تخصص های اسلحه ها مجاز هستند.
Lethal: تمامی این موارد مجاز هستند.
Tactical: تمامی این موارد مجاز هستند.
Perks: تمامی پرک ها مجاز هستند.
Death Streaks: تمامی غیر مجاز هستند غیر از Juiced.
Kill Streaks: فقط Specialist مجاز هست.

دانلود فایل های مورد نیاز(mod ها و ricochet) برای گیم سرور

برای خواندن قوانین عمومی مسابقات HC Ricoceht ، کلیک کنید